RENE GUENON
(Abd al-Wahid Yahya)

Osvrti na TESAVUF I TAO
Prijevod
Rusmir Mahmutcehajic
i Neira Baralic

Uvod: Uciteljstvo u mracnom dobu	4
(Rusmir Mahmutcehajic)
1.  Tesavuf	28
2.  Ljuska i jezgra (Al-gishr wa al-libb)	37
3.  At-Tawhid	40
4.  Al-Faqr	44
5.  Ar-Ruh	50
6.  Zapisi o melekskom nauku arapskih slova		53
7.  Govor ruku u islamskom nauku unutarnjeg	57
8.  Utjecaj islamske civilizacije na Zapadu		63
9.  Stvaranje i pokazivanje	70
10. Znanost slova (‘Ilm al-huruf)	78
11. Jezik ptica		85
12. Tajanstva slova nun	89
13. Sablja islama (Sayf al-islam)	95
14. Uski prolaz	100
15. Prijelaz preko voda	103
16. Svjetlost i kisa	106
17. “Korjenje raslinja”	110
18. Srce i mozak	115
19. Tao i konfucijanstvo	124
   Prijenos arapskog pisma u latinicno	142
   Kazalo imena	144
Izdavac DID d.o.o. Sarajevo, Talirevica 15 Bosna i Hercegovina 1998
ISBN 9958-511-01-X